آثار مدیریت عملکرد بر سیستم‌های منابع انسانی

0

۱) تأثیر بر نظام جبران خدمات

اولین و مهم‌ترین آثار مدیریت عملکرد، تأثیر بر نظام جبران خدمات است. یعنی کیفیت عملکرد افراد باید در میزان حقوق و دستمزد و سایر مزایای افراد اثر گذار باشد. فقط در این صورت است که افراد ترغیب می‌شوند تا عملکرد خود را بهبود دهند. در غیر این صورت اگر دریافتی یک فردی که عملکرد خوبی ندارد با فردی که حداکثر تلاش را به کار گرفته و بازده خوبی داشته است برابر باشد، انگیزه افراد توانمند برای استمرار تلاش‌هایشان از بین می‌رود.

۲) تأثیر بر نظام آموزش

نتایج ارزیابی عملکرد بهترین ورودی برای نیاز سنجی آموزشی است. وقتی در عملکرد بخشی از سازمان ضعفی دیده می‌شود می‌توان از طریق فرآیند آموزش این ضعف را به مرور بهبود داد.

۳) تأثیر بر نظام استخدام

نتایج سیستم مدیریت عملکرد، در تعیین مهارت‌های مورد نیاز در سازمان، شایستگی‌ها و شرایط احراز برای پست‌های مختلف به ما کمک می‌کند. اگر مسائل سازمانی ما با آموزش برطرف نشد باید در صدد باشیم مسائل را از طریق استخدام افراد توانمند برطرف کنیم.

۴) تأثیر بر فرآیند خروج از سازمان

شاخص‌هایی که در نظام مدیریت عملکرد تعیین می‌شوند برای همه کارکنان الزام آور است. همانطور که در ابتدای این فصل هم عرض شد، برای اجرای نظام مدیریت عملکرد باید آیین نامه‌ای تدوین شود و در آن مشخص شود که اگر افرادی نتوانند در چند دوره شاخص‌های مد نظر سازمان را تأمین کنند منجر به خروج این افراد در سازمان می‌شود.

۵) کارمند یابی درونی

نتایجی که از نظام مدیریت عملکرد حاصل می‌شود باعث می‌شود افرادی که استعداد مناسبی در زمینه خاص دارند شناسایی شوند. به طور مثال زمانی که مشخص شود یک کارمند توانایی خوبی در مدیریت سایر افراد دارد می‌توان به جای جذب یک سرپرست از خارج از سازمان، از این فرد در آن حوزه خاص استفاده کرد.

۶) تأثیر بر کار راهه شغلی

افرادی که عملکرد خوبی داشته‌اند باید با شرایطی که هر سازمان در کارراهه شغلی تبیین می‌کند، مشمول پیشرفت شغلی شوند.

۷) باز بینی شاخص‌ها

نتایج هر دوره از فرآیند مدیریت عملکرد به کارشناسان منابع انسانی کمک می‌کند بتوانند شاخص‌های عملکردی را مورد بازنگری قرار دهند. این بازنگری می‌تواند در رابطه به خود شاخص و یا در مورد بازه کمی و کیفی نتایج مورد انتظار باشد. به طور مثال در موردی که سازمان تصمیم گرفته است که حداقل هشتاد درصد یک شاخص محقق شود پس از اتمام یک دوره و بازنگری اگر مشخص شود این عدد در محدوده نامناسبی تعیین شده بوده است و تحقق آن نشدنی است، بازه مود انتظار سازمان کاهش می‌یابد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.