ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

0

هر کاری را زمانی اثربخش می نامیم که اهداف از پیش تعیین شده ما را محقق کند. آموزش هم از این قاعده مستثنی نیست و برگزاری یک دوره آموزشی در سازمان اگر اثر بخش نباشد هیچ سودی برای سازمان ندارد و فقط خسارت از بین بردن زمان و افزایش هزینه برای سازمان دارد. متداول ترین مدل برای ارزیابی اثربخشی دوره آموزش، مدل کرک پاتریک است. این مدل دارای ۴ سطح می باشد که به تشریح هر یک می پردازیم.

سطح اول: سنجش واکنش شرکت کنندگان

اولین و ساده ترین سطح ارزیابی اثربخشی، ارزیابی واکنش شرکت کنندگان دوره در مورد کیفیت دوره آموزش، برنامه درسی، تکالیف درسی ، مواد و تجهیزات آموزش ، شرایط محل تشکیل دوره، ارزش و عمق محتوای دوره های آموزشی و غیره می باشد. نمونه ای از این فرم خدمت شما ارائه می شود.

نکته کاربردی ۱: ابزار متداول این ارزیابی پرسشنامه است و معمولا این ارزیابی بلافاصله بعد از پایان دوره آموزشی صورت می پذیرد، ولی از آنجا که پر کردن فرم ارزیابی توسط شرکت کنندگان دوره و ورود این اطلاعات به سیستم کاری زمان بر است می توان از نرم افزار های خاصی استفاده کرد تا کاربران نظراتشان را وارد کرده و در همان لحظه حتی تحلیل جواب های داده شده را می توانیم دریافت کنیم. در صورت استفاده از تلگرام می توانیم از ربات @vote استفاده کنیم.

نکته کاربردی ۲: تا جای ممکن باید این اطمینان به شرکت کنندگان داده شود که نظرات آن به صورت محرمانه خواهد بود یا اینکه از شرکت کنندگان بخواهیم نام خود را در فرم ذکر نکنند تا برای بیان نظراتشان راحت باشند.

سطح دوم: سنجش میزان یادگیری شرکت کنندگان

در این سطح از ارزیابی اثربخشی با مدل کرک پاتریک، به دنبال آن هستیم که بررسی کنیم شرکت کنندگان چه میزانی از آموزش را فرا گرفته اند. این ارزیابی با برگزاری آزمون انجام می شود و می تواند در پایان دوره و یا حتی بعد از گذشت یک مدت زمانی به طور مثال یک هفته بعد از دوره آموزشی باشد. باید توجه داشت که آزمونی که برای این ارزیابی استفاده می شود باید دارای روایی و پایایی باشد.

سطح سوم: سنجش تغییر رفتار شرکت کنندگان

در حقیقت آموزش به معنای تغییر در رفتار است و اگر آموزشی برگزار شود ولی هیچ تغییری در رفتار شرکت کنندگان دیده نشود اثربخشی آن آموزش مورد تردید خواهد بود. این سطح نسبت به سطوح قبلی بسیار حساس تر و پیچیده تر است به دو دلیل اینکه:

۱. تغییر رفتار نیازمند گذشت زمان است و زمان این تغییر را نمی توان پیش بینی کرد، بنابراین این سطح ارزیابی باید به در زمانهای برنامه ریزی شده ای برای اطمینان از حصول نتایج تکرار شود.

۲. جو سازمانی و دیگر عوامل می تواند مانع تحقق اهداف آموزش و رفتار مثبت شرکت کنندگان باشد.

سطح چهارم: سنجش میزان نتایج شرکت کنندگان

در این سطح به دنبال نتایجی هستیم که آموزش پرسنل بر اهداف سازمانی ما داشته است. ارزیابی در این سطح بسیار سخت است و به دنبال شواهدی برای کاهش هزینه ها، کاهش دوباره کاری ها، افزایش فروش، افزایش کیفیت محصولات و مواردی مانند این هستیم. پرسش اساسی در این سطح این است که آموزش های برگزار شده باعث تحقق کدامیک از اهداف سازمانی شده است.

همانطور که در نوشته بالا اشاره شد ارزیابی اثربخشی با مدل کرک پاتریک دارای چهار سطح است ولی متاسفانه در اکثر سازمان ها این ارزیابی فقط در سطح اول و دوم انجام می شود، در حالی که مهم ترین سطوح این مدل سطوح سوم و چهارم است. به میزانی که وارد ارزیابی در سطوح بالاتر این مدل شویم به همان میزان آموزش های ما آثار بیشتری برای سازمان خواهد داشت.

در فایل آموزشی زیر چهار مرحله فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای یک دوره آموزشی در سازمان را آموزش داده‌ایم که می توانید در لینک زیر مشاهده بفرمایید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.