فرآیند‌های اصلی مدیریت منابع انسانی (به همراه کلیپ آموزشی)

0

اگر مدیر منابع انسانی یا صاحب کسب و کار هستید، باید فرآیندهای ضروری منابع انسانی را بدانید و برای اجرای آن برنامه‌ریزی کنید.

در این نوشته فرآیند های مدیریت منابع انسانی را شرح داده‌ایم و در آموزشی های بعدی هر یک از موارد با جزییات بیان خواهد شد. اگر در هر بخش ابهامی داشتید می توانید با جستجوی واژه مد نظرتان در سایت ما در رابطه با آن موضوع مطالعه کنید.

 • تدوین و مدیریت برنامه ریزی، خط مشی ها و استراتژی های منابع انسانی

  • تدوین استراتژی منابع انسانی
  • تدوین و اجرای خط مشی ها و استراتژی نیروی کار
  • نظارت و بروزرسانی استراتژی، برنامه ها و خط مشی ها
 • جذب و استخدام

  • همسوسازی برنامه استخدام با استراتژی کسب و کار
  • تدوین و نگهداری شرح شغل‌ها
  • برنامه‌ریزی ارسال و مدیریت آگهی شغلی
  • غربال کردن و انتخاب داوطلبان
  • مدیریت استخدام افراد جدید
  • تهیه اطلاعات سوابق داوطلبان
  • بایگانی و بازیابی اطلاعات استخدام نشدگان
 • توسعه و مشاوره کارکنان

  • مدیریت استقرار کارکنان تازه استخدام شده
  • برنامه معارفه  Onboarding
  • ارزیابی اثربخشی برنامه معارفه
  • مدیریت عملکرد کارکنان
  • تدوین شاخص‌ها
  • ارزیابی عملکرد
  • ارائه فیدبک به کارکنان
  • بازبینی مجدد کل فرآیند مدیریت عملکرد
  • مدیریت توسعه کارکنان
  • برنامه‌ریزی مسیر‌های شغلی کارکنان
  • توسعه مهارت‌های کارکنان
  • توسعه و آموزش کارکنان
 • مدیریت روابط کارکنان

  • مدیریت روابط نیروی کار
  • مدیریت مشارکت نیروی کار
  • مدیریت شکایات کارکنان
 • پاداش دهی و حفظ کارکنان

  • مدیریت برنامه های پاداش
  • مدیریت امور انگیزشی
  • مدیریت مزایا
  • مدیریت حمایت و نگهداشت کارکنان
  • حفظ تعادل کار و زندگی
  • حمایت از خانواده کارکنان
 • نقل و انتقال و بازنشستگی کارکنان

  • مدیریت فرآیند ارتقا و تنزل
  • مدیریت بازنشستگی
  • مدیریت مرخصی ها و غیبت ها
  • مدیریت جابه‌جایی کارکنان و مأموریت‌ها
 • تجزیه تحلیل و اطلاعات کارکنان

  • مدیریت فرآیند گزارش‌دهی
  • مدیریت سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی HRIS
  • توسعه و مدیریت سیستم های حضور و غیاب
  • مدیریت وگردآوری پیشنهادات کارکنان
 • مدیریت ارتباطات کارکنان

  • توسعه برنامه ارتباطی کارکنان
  • بررسی تعهدات کارکنان
 • ارائه روابط کارکنان

 

 کلیپ آموزشی این مطلب:

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.