برون سپاری مدیریت منابع انسانی

0

شرکت های کوچک و متوسط در سطح دنیا امروزه به این نتیجه رسیده اند که امور مدیریت منابع انسانی خودشان را از طریق برون سپاری منابع انسانی انجام دهند. دلیل این امر تخصصی شدن امور مدیریت منابع انسانی و هزینه بر بودن جذب افراد متخصص در سازمان است.

طبیعتا برای یک سازمان کوچک توجیه اقتصادی ندارد تیم مجربی از کارشناسان و مدیران منابع انسانی را مانند آنچه در سازمان های بزرگ شاهد هستیم، تشکیل دهند. بنابر این رویکرد برون سپاری منطقی ترین راهکار برای این مسئله است.

امور قابل برون سپاری مدیریت منابع انسانی در یک شرکت عبارتند از:

طراحی امور زیر بنایی مدیریت منابع انسانی

 • طراحی سازمان : بازنگری چارت و سلسله مراتب سازمانی و رفع ایرادات ساختاری در صورت لزو
 • تعیین استراتژی واحد منابع انسانی به تبعیت از استراتژی سازمان
 • تامین منابع انسانی (جذب و استخدام )

 جذب و استخدام

 • تجزیه و تحلیل مشاغل (تعریف دقیق مشاغل و شرایط احراز و شناسنامه شغلی)
 • برنامه ریزی تامین نیروی انسانی : محاسبه عرضه و تقاضای نیروی کار در حوزه های مختلف سازمانی
 • کارمندیابی : با استفاده از شیوه های مدرن و سنتی
 • تدوین مدل شایستگی
 • انتخاب برترین افراد : از طریق روش های اصولی مصاحبه و تست های روانشناسی
 • اجتماعی سازی کارکنان تازه استخدام شده
 • مدیریت و نظارت بر خروج کارکنان : نظارت بر علل خروج افراد از سازمان و تحلیل علل برای کاهش نرخ خروج و ارائه راهکار بهبود
 • مدیریت و کنترل برون سپاری امور سایر حوزه ها مثل کارهای گرافیکی یا رایانه ای و …

آموزش و توسعه

 • برنامه ریزی و اجرای فرآیند آموزش: نیاز سنجی،برنامه ریزی، اجراء، ارزیابی اثر بخشیمعرفی روش های جدید آموزش مانند آموزش الکترونیکی، بازی های آموزشی (بازی کاری) ، منتورینگ (استاد – شاگردی)، خود آموزی از طریق تهیه منابع و تقدیم به پرسنل و رفع اشکالات و سوالات و اجرای ارزیابی آموزشی
 • برنامه ریزی و اجرای طرح های جانشین پروی
 • استفاده از مراکز ارزیابی برای ارتقاء مدیران
 • برنامه ریزی و اجرای طرح های مدیریت دانش : در حوزه مدیریت دانش تجربیاتی که هر فردی در هر رده ای دارد باید قبل از رفتن او از سازمان یا ارتقاء او ، کاملا مکتوب و به شیوه ای هماهنگ و استاندارد برای افراد جدید در آن سمت موجود باشد.
 • مدیریت مسیر شغلی و توجیه کارکنان نسبت به این که بدانند چه مسیر پیشرفتی می توانند در کارراهه شغلی داشته باشند هم عامل انگیزشی بسیار خوبی است هم باعث توسعه افراد خواهد شد.
 • برنامه ریزی توسعه فردی برای هر فرد

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

 • طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس شرایط و استراتژی های سازمان
 • تعریف شاخص های کلیدی عملکردی واحد ها
 • اتصال سیستم مدیریت عملکرد به سایر سیستم ها

طراحی سیستم حقوق و دستمزد و پاداش

 • طراحی نظام حقوق و دستمزد
 • بررسی پرداخت های اقتضایی
 • طراحی سیستم برای رسیدگی به خواسته ها یا شکایات کارکنان

 • طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار و امور رفاهی

 • طراحی سیستم انضباط

تیم تخصصی مرکز مشاوره مدیریت نوین مدیران، متشکل از افرادی با سوابق کاری و تحصیلی درخشان در حوزه مدیریت منابع انسانی آماده است تا در رابطه با برون سپاری منابع انسانی با سازمان شما همکاری نماید.

 

برای اطلاعات بیشتر از طریق زیر با ما در ارتباط باشید

 

[divider height="5"]

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.