یک مدیر منابع انسانی ایده آل چه وظایفی در سازمان دارد؟

یک مدیر منابع انسانی ایده آل چه وظایفی در سازمان دارد؟

مدیریت منابع انسانی ppt

یک مدیر منابع انسانی ایده آل چه وظایفی در سازمان دارد؟

 

۱) طراحی امور زیر بنایی مدیریت منابع انسانی

 طراحی سازمان : بازنگری چارت و سلسله مراتب سازمانی و رفع ایرادات ساختاری در صورت لزوم
 تعیین استراتژی واحد منابع انسانی به تبعیت از استراتژی سازمان

۲) تامین منابع انسانی (جذب و استخدام )

 تجزیه و تحلیل مشاغل (تعریف دقیق مشاغل و شرایط احراز و شناسنامه شغلی)
 برنامه ریزی تامین نیروی انسانی : محاسبه عرضه و تقاضای نیروی کار در حوزه های مختلف سازمانی
کارمندیابی : استفاده از شیوه های مدرن و سنتی کارمندیابی
 تدوین مدل شایستگی: مجموعه ویژگی های مناسب برای یک جایگاه شغلی
 انتخاب : از طریق روش های اصولی مصاحبه و تست های روانشناسی بهترین کارمند از بین متقاضیان
 اجتماعی سازی کارکنان جدید: تسهیل ورود کارمندان جدید به سازمان

مدیریت و نظارت بر خروج کارکنان : نظارت بر علل خروج افراد از سازمان و تحلیل علل برای کاهش نرخ خروج

۳) آموزش و توسعه

 برنامه ریزی و اجرای فرآیند آموزش: نیاز سنجی،برنامه ریزی، اجراء، ارزیابی اثر بخشی
 استفاده از روشه های متنوع آموزش متناسب با شرایط ، مانند آموزش الکترونیکی، بازی های آموزشی (بازی کاری) ، منتورینگ (استاد – شاگردی)، خود آموزی از طریق تهیه منابع و تقدیم به پرسنل و رفع اشکالات و سوالات و اجرای ارزیابی آموزشی

 برنامه ریزی و اجرای طرح های جانشین پروی
 استفاده از مراکز ارزیابی برای ارتقاء مدیران
 برنامه ریزی و اجرای طرح های مدیریت دانش : در حوزه مدیریت دانش تجربیاتی که هر فردی در هر رده ای دارد باید قبل از رفتن او از سازمان یا ارتقاء او ، کاملا مکتوب و به شیوه ای هماهنگ و استاندارد برای افراد جدید در آن سمت موجود باشد.
 مدیریت مسیر شغلی و توجیه کارکنان نسبت به این که بدانند چه مسیر پیشرفتی می توانند در کارراهه شغلی داشته باشند هم عامل انگیزشی بسیار خوبی است هم باعث توسعه افراد خواهد شد.
 برنامه ریزی توسعه فردی برای هر فرد

۴) طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس شرایط و اشتراتژی های سازمان
 تدوین و تصویب آیین نامه ها و روش اجرایی ارزیابی عملکرد
 تعریف شاخص های کلیدی عملکردی واحد ها
 تعیین زمان بندی ممیزی و افراد دارای صلاحیت جهت انجام ممیزی
 ارائه پیشنهادات اصلاحی
 اتصال سیستم مدیریت عملکرد به سایر سیستم ها

۵) طراحی سیستم حقوق و دستمزد و پاداش

 طراحی نظام حقوق و دستمزد
 بررسی پرداخت های اقتضایی

۶) وساطت میان سازمان و سندیکاهای کارگری

۷) طراحی سیستم برای رسیدگی به خواسته ها یا شکایات کارکنان

۸) طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار و امور رفاهی

۹) طراحی سیستم انضباطی و افزایش بهره وری

 

و مهمترین نکته در این رابطه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 9 =

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)