شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد واحد منابع انسانی

1

برای بررسی ارزیابی عملکرد واحد منابع انسانی سازمان و کشف میزان موفقیت اقدامات این واحد در سازمان، باید شاخص‌هایی داشته باشیم تا با بررسی ادواری این شاخص‌ها بتوانیم عملکرد را مشخص کنیم.

شاخص‌های زیر از نتایج یک پژوهش علمی با عنوان ” اولویت بندی شاخصهای کلیدی عملکرد منابع انسانی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند متغیره ” نوشته آقای محمد جواد محب، استخراج شده است.

به تناسب نوع و اندازه سازمانی که در آن فعالیت دارید، می‌توانید از شاخص‌های زیر برای ارائه گزارش در حوزه کاری خودتان و یا ارزیابی عملکرد واحد منابع انسانی سازمان استفاده کنید.

۱) سرانه ساعت آموزش‌های برگزار شده

۲) سرانه مرخصی استحقاقی

۳) درصد پیشنهادات قابل قبول به کل پیشنهادات ارائه شده

۴) نرخ شکایات نیروی انسانی ماهانه

۵) پوشش نیازسنجی آموزشی

۶) متوسط طول عمر خدمت پرسنل

۷) سرانه هزینه نیروی انسانی

۸) هزینه به ازای هر ساعت آموزشی

۹) کل هزینه‌های پرداختی به پرسنل بابت اضافه کاری

۱۰) نرخ ریزش نیروی انسانی داوطلبانه

۱۱) نسبت هزینه نیروی انسانی به کل هزینه‌ها سازمان

۱۲) سرانه تعداد روزها و برنامه‌های آموزشی در سال

۱۳) تعداد کل پرسنل تمام وقت مقیم سازمان

۱۴) سرانه مرخصی استعلاجی

۱۵) ارتقاء شغلی کارمندان مبتنی بر عملکرد

۱۶) سرانه اضافه کاری نیروی انسانی بر اساس ساعت

۱۷) سرانه غیبت از کار پرسنل

۱۸) پوشش نیازسنجی نیروی انسانی

۱۹) تعداد سوانح ایمنی

۲۰) هزینه غیبت

۲۱) سرانه هزینه آموزش

۲۲) درصد کارکنان چند مهارتی در سازمان

۲۳) درصد اثربخشی پیشنهادات اجرا شده

۲۴) درصد نگهداشت نیروی انسانی با عملکرد بالا

۲۵) متوسط زمان مورد نیاز برای پر کردن پستهای خالی

۲۶) درصد جابه جایی نیروی انسانی مبتنی بر عملکرد

۲۷) ادراک کارکنان از عدالت سازمانی

۲۸) درصد رضایت نیروی انسانی

۲۹) سرانه هزینه خدمات رفاهی

۳۰) دامنه افزایش پرداختی نیروی انسانی

۳۱) درصد نیروی انسانی که ایده و طرح‌های نوین ارائه داده بوده‌اند

 

هریک از این شاخص‌ها در نوشته‌های مجزایی به تفصیل تحلیل خواهد شد و روش محاسبه هریک را شرح خواهیم داشت. در صورت عضویت در سایت، هر اطلاعات جدیدی در این رابطه را خدمت شما ارسال خواهیم کرد.

 

و در آخر، اگر بخواهیم نتیجه نهایی عملکرد صحیح دپارتمان منابع انسانی را در یک جمله بیان کنیم

۱ نظر
  1. […] بررسی ارزیابی عملکرد واحد منابع انسانی سازمان و کشف میزان موفقیت اقدامات این واحد در سازمان، باید […]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.