هدف گذاری بر اساس مدل هارد

0

مدل هارد[۱]

هرگاه صحبتی در رابطه با هدف گذاری باشد حتما ویژگی های هدف با مدل اسمارت معرفی می شوند. مدل اسمارت متداول ترین مدلی است که برای هدف گذاری در نظر گرفته می شود و ویژگی های یک هدف درست را شرح می دهد که عبارتند از:

روشن و واضح (Specific)

قابل اندازه گیری (Measurable)

باورکردنی و قابل دسترس (Attainable)

واقع گرایانه (Realistic)

زمان بندی شده (Time based)

مدل دیگری هم برای یک هدف گذاری درست وجود دارد که جهت تکمیل مدل اسمارت مناسب است. آقای مارک مورفی[۲] در کتاب HARD Goals مدلی را مطرح می کند به نام مدل هارد که نقطه اتکای این مدل به جای آنکه ویژگی های بیرونی اهداف باشد، ویژگی هایی از هدف است که مربوط به مسائل درونی انسان است. ویژگی های مد نظر در این مدل چهار ویژگی است که به تشریح آن می پردازیم:

اولین ویژگی: خواستن از صمیم قلب[۳]

اگر شما از صمیم قلب نگران رسیدن به اهداف خود نباشید، انگیزه زیادی برای رسیدن به آنها نخواهید داشت. خواستن قلبی از سه مورد زیر تشکیل می شود:

  • انگیزه ذاتی: اگر شما کاری را انجام می دهید که واقعا دوستش دارید. اگر هدف شامل چیزی است که شما به طور معمول در وقت آزاد خود انجام می دهید. اگر در انجام آن کار هیچ کس شما را تحت فشار قرار نمی دهد و شما آن کار را به خوبی انجام می دهید. اگر در زمان انجام یک کار متوجه گذر زمان نمی شوید، این ها همه نشانه هایی است که می توان نتیجه گرفت که انگیزه شما برای آن کار ذاتی است.
  • انگیزه شخصی: اگر انگیزه شخصی عمیقی داشته باشید، رسیدن به یک هدف آسان تر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شما یک هدف سخت را دنبال می کنیدکه مزایای بسیار ویژه ای را برای افراد کم درآمد جامعه ارائه می دهد ، فکر کردن به این موضوع انگیزه شما را برای رسیدن به این هدف چندین برابر می کند.
  • انگیزه بیرونی: باید مواردی را پیدا کنید که بتوانند شما را در مورد اهداف سخت خود بیشتر متقاعد می کند. برای مثال، برخی مواقع مشوق های مالی واقعا اثرگذار هستند البته باید متناسب با اهداف تعیین شود. حتی وجود پاداش می تواند سرگرم کننده هم باشد به طور مثال در یک شرکت این پاداش برای رسیدن به یک هدف خاص تعیین می شود که همه همکاران در یک روز با خانواده به طبیعت گردی دعوت شوند. قطعا این پاداش انگیزه زیادی برای افراد ایجاد می کند.

دومین ویژگی : تصویر سازی

اهداف باید در ذهن شما بسیار زنده باشند و باید از تکنیک های تجسم و تخیل برای ساختن تصویری روشن از اهداف در ذهن خودتان استفاده کنید. به عنوان انسان، ما به تحریک های بصری پاسخ مناسب تری می دهیم. ما تصاویر را بسیار بهتر از کلمات به خاطر می آوریم. برای دستیابی به اهداف خود، شما باید اهداف خودتان را تبدیل تصاویر ذهنی جذاب کنید.

سومین ویژگی: ضرورت

اگر ضرورت یک هدف به طرز روشنی برای شما مشخص نباشد، احتمال انجام ندادن آن کار بسیار زیاد می شود و آن کار به تعویق می افتد. مثلا اگر می خواهید در یک دوره آموزشی برای تقویت یک مهارت های مرتبط با کار خودتان شرکت کنید، باید ضرورت این کار دقیقا مشخص باشد و بدانید چه اثری در آینده کاری شما دارد. برای ایجاد و یا تقویت این حس ضرورت سه راه زیر پیشنهاد می شود:

  • در نظر گرفتن هزینه های آینده: به طور مثال اگر هدف شما لاغری است، به این فکر کنید که نرسیدن به این هدف چه هزینه هایی را به لحاظ سلامتی و یا حتی مالی برای شما ایجاد خواهد کرد.
  • منافع آینده: به این موضوع فکر کنید که رسیدن به یک هدف خاص چه منافعی برای شما در آینده خواهد داشت.
  • محدود کردن انتخاب ها: اگر چه داشتن جایگزین های[۴] زیاد در ابتدای فرآیند تصمیم گیری توصیه می شود ولی در انتها و پس از گرفتن تصمیم و هدف گذاری باید تعداد جایگزین ها به حداقل تعداد ممکن برسد تا تمرکز ایجاد شود.

چهارمین ویژگی: سخت بودن

همه ما وقتی به گذشته خود رجوع می کنیم به دستاوردهایی افتخار می کنیم که اهداف بزرگ و سختی بوده اند. اهداف ما اگر به اندازه بزرگ و سخت نباشند حس عمیقی برای پیگیری و به نتیجه رسیدن در ما ایجاد نمی کند.

از سوی دیگر تعیین اهداف سخت به دلایل زیر باعث بهبود عملکرد ما می شود زیرا موجب افزایش تمرکز، افزایش اعتماد به نفس به صورت تدریجی و ایجاد فضایی برای استفاده از حداکثر توانمندی ها فردی می شوند. البته باید توجه داشت که این سخت بودن به شکلی منطقی باشد و اهدافی برای خودتان تعیین نکنید که رسیدن به آنها غیر ممکن باشد.

همان طور که مشاهده فرمودید در مدل HARD  به عواملی دقت می شود که مربوط به درون انسان است بر خلاف مدل SMART  که بیشتر بر ویژگی های بیرونی اهداف متمرکز است. شایسته است که برای هدف گذاری در مباحث مربوط به مدیریت عملکرد این دو الگو مد نظر قرار گیرد چرا که اتکای صرف بر الگوی متداول اسمارت موجب کاهش اثربخشی شما در دستیابی به اهداف خواهد شد.

 

 

[۱] Heartfelt- Animated- Requires- Difficult

[۲] بنیانگذار و مدیرعامل شرکت Leadership IQ

[۳] Heartfelt

[۴] Alternative

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.