آموزش و توسعه

۲۰ مهر ۱۳۹۶
انتخاب روش آموزش

انتخاب روش آموزش

انتخاب روش آموزش
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)