سایر اقدامات منابع انسانی

۲۵ مرداد ۱۳۹۶
مصاحبه خروج

کاهش نرخ خروج از شرکت با استفاده از مصاحبه خروج

Exit interview مصاحبه خروج
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
نظرسنجی در تلگرام

آموزش تصویری ایجاد فرم نظرسنجی در تلگرام در ۲ دقیقه

نظرسنجی در تلگرام

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)