سایر اقدامات منابع انسانی

۲۹ مرداد ۱۳۹۶
نظرسنجی در تلگرام

آموزش تصویری ایجاد فرم نظرسنجی در تلگرام در ۲ دقیقه

نظرسنجی در تلگرام
۲۵ مرداد ۱۳۹۶
مصاحبه خروج

کاهش نرخ خروج از شرکت با استفاده از مصاحبه خروج

Exit interview مصاحبه خروج

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)