مدیریت منابع انسانی

۲۷ آذر ۱۳۹۶
نکاتی برای طراحی آموزش سازمانی

نکاتی برای طراحی آموزش سازمانی

تناسب موضوع آموزش با روش اجرای آن باید دقت کنید اجرای برخی از آموزش‌ها نیازمند روش خاصی است که در غیر اینصورت اثربخشی به شدت کاهش […]
۲۸ آذر ۱۳۹۶
رفاهی

برنامه های رفاهی کارکنان

برنامه های رفاهی

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)