روش تفکر برای مدیران

۲۰ اسفند ۱۳۹۶
تفکر

چگونه با مهندسی کردن آمارها، مدیران را فریب می‌دهند؟

آیا برای شما هم اتفاق افتاده است که یک موضوع را کسی برایتان تعریف کرده است و کاملاً درست و منطقی به نظرتان آمده است ولی […]

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)