کلیپ آموزشی

۲۹ مرداد ۱۳۹۶
HR FOR STARTUPS

مدیریت منابع انسانی در کسب و کار های نوپا 

HR FOR STARTUPS
۱۶ خرداد ۱۳۹۶

کلیپی جالب از شرح وظایف مدیریت منابع انسانی

شرح وظایف مدیریت منابع انسانی

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)