درباره نوین مدیران

مشاوران مدیریت در ایران در ارکان مختلف سازمان معمولا به صورت جزیره ای و مجزا از هم به عارضه یابی و ارائه راهکارهای بهبود می پردازند مثلا مشاوران حوزه مدیریت منابع انسانی طرح هایی می دهند ولی تعاملی با حوزه دیگرسازمان مثلا حوزه های مالی ندارد. مرکز مشاوره مدیریت نوین مدیران برای حل این چالش تاسیس شده است.

جمعی ازاساتید و دانشجویان دانشگاه های برتر کشوردراین مرکز مشاوره مدیریت به ارائه راهکارهای عملی در تمامی حوزه های سازمانی می پردازند با رعایت این نکته که اگر طرحی دریک دپارتمان اجرا می شود آثار آن برکل سازمان درنظر گرفته می شود برای ایفای این نقش تیم مرکز مشاوره نوین مدیران متشکل از افرادی با تخصص در حوزه های مختلف سازمانی گرد هم آمده اند تا با نگاهی نوین ابزارها و راهکارهای مدیریت را به کسب و کارها معرفی نمایند.

اگر بخواهیم خلاصه بگوییم اهداف ما این موارد است:


افزایش بهره وری ایجاد سازمان چابک، ایجاد نگاه سیستمی در سازمان، حرفه ای گراییصاحب امتیاز سایت :
مهدی سیاح نیا
دانش آموخته دانشگاه تهران
دارای سابقه همکاری با سازمان های دولتی و خصوصی
دارای سابقه همکاری با موسسات پژوهشی دولتی و خصوصی
نویسنده بیش از 100 مقاله آموزشی در حوزه مدیریت

پروژه انجام شده درحوزه مدیریت منابع انسانی

طراحی سیستم یکپارچه مدیریت منابع انسانی براساس استاندارد 34000
طراحی فرآیند جذب واستخدام حرفه ای (به همراه فرم ها ومستندات لازم)
طراحی و بازنگری سایت سازمانی با نگاه توسعه برند کارفرمایی
تدوین نظام شایستگی ها درسطح مختلف سازمانی
بازنگری وبازمهندسی چارت سازمانی
طراحی واستقرار 0تا100نظام مدیریت عملکرد دریک سازمان با 1200نفرپرسنل
حضوردر کانون ارزیابی به عنوان ارزیاب
رضایت سنجی ازپرسنل سازمان
طراحی واستفرارنظام علمی وحرفه ای آموزش (شامل نیازسنجی ، برنامه ریزی،آموزش،ارزیابی اثربخش)

0

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)