درباره ما و تماس با ما

درباره نوین مدیران

 

مشاوران مدیریت درایران در ارکان مختلف سازمان معمولا یه صورت جزیره ای و مجزا ازهم به این امر می پردازند مثلا مشاوران حوزه مدیریت منابع انسانی طرح هایی می دهند ولی تعاملی باحوزه دیگر سازمان مثلا حوزه های مالی ندارد. مرکز مشاوره مدیریت نوین مدیران برای حل این چالش تاسیس شده است.

جمعی ازاساتید و دانشجویان دانشگاه های برتر کشوردراین مرکز مشاوره مدیریت به ارائه راهکارهای عملی درتمامی حوزه های سازمانی می پردازند با رعایت این نکته که اگر طرحی دریک دپارتمان اجرا می شود آثار آن برکل سازمان درنظرگرفته می شود برای ایفای این نقش تیم مرکز مشاوره نوین مدیران متشکل ازافرادی باتخصص های مختلف می باشد تا نگاه سیستمی به کل ارکان سازمان امکان پذیر باشد.

خلاصه بگوییم اهداف ما این است:

افزایش بهره وری ایجاد سازمان چابک، ایجاد نگاه سیستمی در سازمان، حرفه ای گرایی

 

صاحب امتیاز سایت :

مهدی سیاح نیا
دانش آموخته دانشگاه تهران
دارای سابقه همکاری با سازمان های دولتی و خصوصی
دارای سابقه همکاری با موسسات پژوهشی دولتی و خصوصی

 

تماس با نوین مدیران